Архив

Заповед №02-71 от 15.10.2019 – Пропусквателен режим в училище 

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за ползване на ученически шкафчета

план-прием I-Vклас

Заповед относно подготовката по НВО 7 клас

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2017-18 уч.година –   u4_planowe_prsistema_2017-18

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 2017-18 уч.година – god_plan_2017-2018

В училището се обучават 443 ученика в дневна форма на обучение и на ПС от 07.09.2017 е прието една ученичка от 5 клас дя се обучава в индивидуална форма на обучение.

Правилник на ОУ „Проф. Д. Димов“ за 2017-18 уч. год.     – Правилник Проф.Д.Димов

Стратегия за развитие на ОУ Проф. Д. Димов   –  Стратегия за развитие на ОУ Проф. Д. Димов

Мерки за повишаване качеството на образование в ОУ Проф. Д. Димов за 2017-18 уч.год.   – Мерки за повишаване качеството на образование- ОУ Проф. Д. Димов

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи   –  Приобщаване на децата и учениците от уязвими групrи

Към лентата с инструменти