НВО IV и VII клас

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. относно нови дати за провеждане на националните външни оценявания в VII клас

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 ІV кл

  • Български език и литература –
  • Математика –

VІІ клас

  • Български език и литература – 15 юни 2020г. – начало 09,00 часа
  • Математика – 17 юни 2020г. – начало 09,00 часа
  • Чужд език /по желание на ученика/ – 17 юни 2020г. – начало 09,00 часа

 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

 

Към лентата с инструменти