Персонал

ПЕРСОНАЛ НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ за 2017-18 уч. година –   teachers_2017-18

………………………….

РЪКОВОДСТВО

1    ЛЮБОМИР СТОЯНОВ  ХРИСТОВ  Директор, Английски език     снимка

2  ЗОЯ  НАЧЕВА  ХРИСТОВА -Заместник-директор, учебна дейност, Математика    снимка

 

3   СВЕТЛАНА  НИКИФОРОВА  ВЪРБАНОВА-Заместник-директор АСД   снимка

 НАЧАЛНИ  УЧИТЕЛИ

4  АНЕЛИЯ СТОЯНОВА  ШОПОВА  Старши учител,начален етап  (I ви клас)    снимка

5  ВЕРГИНИЯ  АТАНАСОВА   ХРИСТОВА  Старши учител,начален етап  (I ви клас) снимка

7  ДАРИНКА   НИКОЛОВА  ЧАКЪРОВА   Старши учител,начален етап  (II ри клас) снимка

8  ТОНКА  ИВАНОВА   ПАНОВА    Старши учител,начален етап  (II ри клас)    снимка

9  ИВАН   ПЕТРОВ  БАНЕВ     Старши учител,начален етап  (II ри клас)      снимка

10  ВЕСКА  ИЛИЕВА КОЛЕВА   Главен учител,начален етап  (III клас)   снимка

11   АННА   ПЕТРОВА   ИВАНОВА     Старши учител,начален етап  (III клас)    снимка

12  МАРИЯНА  МИЛЧЕВА   ДИМИТРОВА  Старши учител,начален етап  (III клас) снимка

13   ДЕТЕЛИНА  ИВАНОВА    ХРИСТОВА  Старши учител,начален етап  (III клас)  снимка

14   ВИОЛЕТА  ИВАНОВА    БОНЧЕВА  Старши учител,начален етап  (IVклас)

15   ПОЛЯ    КОСТОВА   КРАЧУНОВА    Старши учител,начален етап  (IVклас) снимка

16 РУМЯНА  ХРИСТОВА   ПЕТРОВА     Старши учител,начален етап  (IVклас)     снимка

17 КРЕМЕНА   ПИРИНОВА    РУСКОВА Старши учител чужд език в начален етап  (I-IV клас)     снимка

ПРОГИМНАЗИАЛНИ  УЧИТЕЛИ

18   АНКА   ПЕТКОВА   ХРИСТОВА   Старши учител,  Български език и литература снимка

19   СВЕТЛАНА  МИЛЕВА  МАРИНОВА    Старши учител,  Български език и литература

20  ГЕРГАНА    СТОЯНОВА   ДОБРЕВА     Старши учител,  Английски език  снимка

21   РУМЯНА  ИВАНОВА    ПЕЕВА   Старши учител,  Английски език, БЕЛ  снимка

22    ПЕНКА   ВАСИЛЕВА   ЙОТОВА    Старши учител,  Математика

23   МАРГАРИТА   ТОДОРОВА   ЛАФЧИЙСКА    Старши учител,  Математика

24    МИРОСЛАВА   МЕТОДИЕВА   ДИМИТРОВА     Старши учител,  Природни науки снимка

24а    МАРИАНА НЕНОВА   Старши учител,  Природни науки  снимка

25   ВЛАДИМИР    МАРИНОВ  ШАХЪНСКИ      Старши учител,  География и икономика снимка

26  ИВАН    ТОДОРОВ   ЕНЕВ     Старши учител,  История и цивилизация  снимка

27   КОСТАДИНКА  ДОЧКОВА   РАЙКОВА  Старши учител,  Изобразително изкуство

28  ДОЧО   ДИМИТРОВ   МИХОВ   Старши учител,  Физкултура и спорт   снимка

29   ДРАГОМИР   ЙОРДАНОВ   ГЕОРГИЕВ  Старши учител, Музика снимка

30 ЕМИЛИЯ            МИЛЧЕВА           БАНЕВА          Старши учител, ресурсен

31  СИЛВИЯ            ПЕТКОВА           ПЕТРОВА      лектор по природни науки         снимка

32  ВЕРОНИКА         ВАЛЕНТИНОВА   СИМЕОНОВА   лектор-треньор  снимка

33 ДЕСИСЛАВА    ГЕОРГИЕВА   ДОЧЕВА Педагогически съветник снимка

34 НАТАША    ИВАНОВА   НИСТОРОВА Логопед      снимка

35 СТЕФКА  ПЕНЕВА    АНДРЕЕВА Старши учител подготвителна група  снимка

 

 

  УЧИТЕЛИ В ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

36  ПАВЛИНКА  ГАНЕВА ПЕТКОВА  Старши учител,ЦДО/възпитател начален етап (I клас)  снимка

37 НАТАЛИЯ  ИЛИЕВА   ГЕОРГИЕВА Старши учител,ЦДО/възпитатели  начален етап (I клас) снимка

38 РУМЯНА  БОРИСОВА  ЯКИМОВА  Старши учител,ЦДО/възпитатели  начален етап (II клас) снимка

39  ПОЛЯ  САНДЕВА ГАЧЕВА Старши учител,ЦДО/възпитател начален етап (IIклас)   снимка

40  БОРЯНА   АСЕНОВА  ЛИНКОВА Старши учител,ЦДО/възпитатели  начален етап (IIIклас)  снимка

41  ДАРИНКА  ДРАГНЕВА  РУСЕВА  Старши учител,ЦДО/възпитатели  начален етап (IIIклас)   снимка

42 НЕЛИ   ДИМИТРОВА   ТОДОРОВА Старши учител,ЦДО/възпитатели  начален етап (IV клас) снимка

43  ИВАН    МАРГАРИТОВ НЕДКОВ  Старши учител,ЦДО/възпитател прогимназиален етап   снимка

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

44 РЕНИ   МИХАЙЛОВА  ГАБОВА  Главен счетоводител  снимка

45  МИЛЕНА   ЙОРДАНОВА  ХРИСТОВА –  Завеждащ административна служба   снимка

46   ТЕОДОРА  ИВАНОВА  БОРИСОВА Чистач/Хигиенист  снимка

47   ПЛАМЕН    РУСЕВ     ПЕТКОВ   – Огняр

48  МИЛКА   ПЕШЕВА   ГЕОРГИЕВА  Чистач/Хигиенист  снимка

49  НЕВЯНА   ДОЧКОВА   НЕНЧЕВА  Чистач/Хигиенист снимка

50  РУМЯНА  СТОЯНОВА  ГЕОРГИЕВА  Чистач/Хигиенист  снимка

51  ТОДОР  ХРИСТОВ  ХРИСТОВ  Работник,поддръжка снимка

52  ВАЛЯ      СТОЯНОВА        ГЕОРГИЕВА   Чистач/Хигиенист

53  ВЛАДИМИР  ИВАНОВ   ВЪЛКОВ  охрана-пазач-портиер

Към лентата с инструменти