Контакти

гр. Ловеч,
ул. „Академик Иван Урумов“ № 4           
тел. 068/ 604367

Директор: 0879 59 67 64

Зам. Директор ЗДУД: 0879 59 67 65

Зам. Директор АСД: 0879 59 67 67

Гл. счетоводител: 0879 59 67 66

Моля, попълнете полетата за да свържете с нас:

Към лентата с инструменти