Проектна дейност

Проект „Твоят час”

 1. https://tchas2.mon.bg
 2. http://tvoiatchas.mon.bg
 3. Инструкция по „Твоят час”   Инструкция
 4. „Твоят час” – лого   
 5. Договор за юридическо лице  –  Dogovor-UL
 6. Договор за физическо лице  –  Dogovor-FL
 7. Допълнително споразумение за директор  –  DS direktor
 8. Допълнително споразумение за ръководител  –  DS учител/ръководител  
 9. Допълнително споразумение за счетоводител  –  DS счетоводител 
 10. Анкетна карта – приложение 4 – Application_04
 11. Индивидуална образователна карта – приложение 5 –  Application_05
 12. Декларация за информирано съгласие – приложение 2  –  Application_02    
 13. Примерна номенклатура за материали, консумативи  –  primerna-nomenklatura-materiali
 14. Заповед на МОН РД 09-1776 от 2017 г.  –  School-Order-RD09-1776-13-03-17-izmenenie

Куклено-театрално студио „Коко”

Премиера-на-Бяла-приказка-пред-първи-клас-2018г

КТС-Коко-2018г..

КТС-Коко-в-градската-библиотека-2017г

  

Бълг. търси талант-кастинг София 2016г

 

Клуб „Димовче”

      

 

 

Към лентата с инструменти