Начало

ОУ"Професор Димитър Димов"

За да се гордеем с децата си утре …!

Искате да разберете нещо повече за нас ¿

Основно училище „Проф. Димитър Димов”

Адрес: 

5500 гр. Ловеч

ж.к. „Младост“

 ул. „Акад. Урумов“ №4

Директор: Любомир Христов

Телефони за контакт: 

0879 596 764 – директор; 

0879 596 765 – зам.-директор УД; 

0879 596 767 – зам.-директор АСД; 

0879 596 766 – гл. счетоводител;

068/604 367 – канцелария;

E-mail: ou_profddimov1957@abv.bg

Към лентата с инструменти