Галерия

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,

Модул „Библиотеките като образователна среда“

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“

В дом за стари хора в с. Сливек и „Върбовка“ ученици от 7 а клас дариха мартеници с послание към възрастните хора за здраве, дълголетие и спокойствие! Мартениците са изработени от ученици от групи за ЦОУД – 2, 3, 4 клас и ученици от 5 б клас със съдействие на Местната комисия срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Участваха ученици от 3.а и 4.а клас

Към лентата с инструменти