Графици

1. Дневен график на часовете при целодневна организация на учебния ден – 2020 – 2021

2. График на учебните часове – 2020 – 2021

3. График на часовете и почивките в групите за целодневна организация на уч. ден 1-4 клас

4. График за контролни и класни – първи срок – 1920 – 2021 г.

4.1.-График-за-контролни-и-класни-първи-срок-1920-2021-г.

5. График за провеждане на класни упражнения през първи учебен срок – 2020-2021 г.

5.1.-График-за-провеждане-на-класни-упражнения-през-втори-учебен-срок-2020-2021-г.

6. График за провеждане на консултациите в ОУ “Проф. Димитър Димов“ през първи учебен срок на 2020-2021 г.

6.1. График за провеждане на консултациите в ОУ “Проф. Димитър Димов“ през ВТОРИ учебен срок на 2020-2021 г.

7. График за провеждане на дежурствата в ОУ “Проф. Димитър Димов“ през първи учебен срок на 2020-2021 г.

7.1. График за провеждане на дежурствата в ОУ “Проф. Димитър Димов“ през ВТОРИ учебен срок на 2020-2021 г.

8. График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация през първи срок – учебна 2020-2021 г.

8.1. График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация през втори срок – учебна 2020-2021 г.

9. Национален спортен календар на МОН за учебната 2020-2021 година

Към лентата с инструменти