Към лентата с инструменти

Днес, 23 февруари 2022 година съвместно с МКБППМН в ОУ „Проф. Димитър Димов” бе отбелязан Световния ден без тормоз в училище под надслов „Доброто започва от нас“. Обхванати са всичките 17 паралелки в училището, като учениците във всяка една от тях отправиха своите послания, които станаха достояние на всички, закачени като „плодове“ върху „дървото на доброто“. „Плодовете“ на това дърво стоплиха стотиците детски сърчица. Всички апелираха, че трябва да бъдем добри не само в последната сряда на месец февруари, в която се отбелязва този ден, а винаги. Някои от класовете освен посланията направиха игри, толериращи доброто.