Други

Съвместни дейности на групите за Занимания по интереси със средства, осигурени от проект „Подкрепа за успех“ - Клуб „Спорт и туризъм”, „Екология, здраве, традиции и туризъм” (2 групи)

Разгледай тук:

https://read.bookcreator.com/E2gVJ1kndyMKhDeaQvIAXgLGD6p1/VsfjOJbvSimUg_bHXNHRcw

Разгледай тук:

https://read.bookcreator.com/E2gVJ1kndyMKhDeaQvIAXgLGD6p1/sl-EsCGwTrqD-_erb_IrvA

Към лентата с инструменти