Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в област Ловеч

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

  • Български език и литература – 15 юни 2020 год.
  • Математика – 17 юни 2020 год.
  • 17.06.2020 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

  Подаването на документите за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016г. от 3 до 7 юли 2020 г.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на до 13 юли 2020 г.

  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класинаре до 16 юли 2020г.

  Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020г.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране на 23 юли 2020г.

  Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 24 до 27 юли 2020г.

  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране на 29 юли 2020г.

  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране на 30 юли 2020г.

  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година

Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на територията на област Ловеч

Към лентата с инструменти