НВО IV и VII клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Ваканции

Начало » Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г.  I – XII клас

Неучебни дни

07.04.2023 г. – Празник на ОУ „Проф. Димитър Димов“

(Със Заповед на директора  на училището и във връзка с чл. 105, ал. 4 от ЗПУО)

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена

МОН публикува модели на Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2022-2023 годинаhttps://www.mon.bg/bg/100148
🟢Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2022-2023 година;
🟢Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2022-2023 година;
🆕Максималният брой точки при всички изпити от националното външно оценяване (НВО) след IV, VII и X клас става 100. Оценките в удостоверенията ще бъдат записвани в точки, а за IV клас и приравнявани към оценки по шестобалната система.
Може да видите и изтеглите от линка примерните модели👇
Към лентата с инструменти