НВО IV и VII клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

ІV клас
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Ваканции

Начало » Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Неучебни дни

31.03.2022 г. – Празник на ОУ „Проф. Димитър Димов“

(Със Заповед на директора  на училището и във връзка с чл. 105, ал. 4 от ЗПУО)

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г.  – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г.  – І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г.  – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г.  – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за произв. практика в периода

МОН публикува модели на Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2021-2022 годинаhttps://www.mon.bg/bg/100148
🟢Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2021-2022 година;
🟢Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2021-2022 година;
🆕Максималният брой точки при всички изпити от националното външно оценяване (НВО) след IV, VII и X клас става 100. Оценките в удостоверенията ще бъдат записвани в точки, а за IV клас и приравнявани към оценки по шестобалната система.
Може да видите и изтеглите от линка примерните модели👇
Към лентата с инструменти