НВО IV и VII клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2023 – 2024 година и на график на дейностите през учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

ІV клас
Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Ваканции

Начало » Ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г.  I – XII клас

Неучебни дни

29.03.2024 г. – Празник на ОУ „Проф. Димитър Димов“

(Със Заповед на директора  на училището и във връзка с чл. 105, ал. 4 от ЗПУО)

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г. – І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена

МОН публикува модели на Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2022-2023 годинаhttps://www.mon.bg/bg/100148
🟢Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2022-2023 година;
🟢Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2022-2023 година;
🆕Максималният брой точки при всички изпити от националното външно оценяване (НВО) след IV, VII и X клас става 100. Оценките в удостоверенията ще бъдат записвани в точки, а за IV клас и приравнявани към оценки по шестобалната система.
Може да видите и изтеглите от линка примерните модели👇
Към лентата с инструменти