Към лентата с инструменти

ОУ „Проф. Димитър Димов“ е одобрено с проект по НП „Изграждане на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“

 Описание на дейността

Дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда” включва:

  1. Закупуване на книги спрямо потребностите и интересите на учениците с цел създаване на библиотечен фонд.
  2. Създаване на „кът за четене” и превръщането му в едно от най-желаните места в училище – неформална уютна читателска среда, която да предразполага учениците, както към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници при проектни дейности.
  3. Организиране и провеждане на инициативи в създадения „кът за четене” /училищната библиотека с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес – програма на теми и инициативи през учебната година. В провежданите инициативи може да вземат участие лектори, автори на произведения и други.

Реализиран през учебната 2021/ 2022 г.

277472569_695466504972458_7818698914637984397_n