Към лентата с инструменти

Обмен на добри практики по НПИновации в действиев ОУВасил Левски“ – гр. Ловеч

От 16.04. до 19.04.2024 г. ОУВасил Левски“ – Ловеч беше домакин по НПИновации в действие“. Обменът се осъществи в съответствие с плана на иновативните училища за учебната 2023/2024 г. Гостуваха партньорите по програмата от иновативното ОУКапитан Петко войвода“ – гр. Варна и неиновативните СУЕлин Пелин“ – гр. Варна и ОУПроф. Димитър Димов“ – гр. Ловеч. По време на обмена с преподавателите беше и старши експерт за обучението в начален етап Светла Христова от РУОЛовеч. Гостите бяха посрещнати с поздрав от Вокална групаЗвънчес ръководител Първолета Съботинова. На работната среща директорите на училищата представиха екипите по иновацията и своите учебни заведения. По време на обмена бяха наблюдавани шест иновативни практики в първи, втори, четвърти и седми клас, както и в две групи за ЦОУД. Четвъртокласниците от ОУКапитан Петко войвода“ – Варна презентираха своя компютърна игра, свързана с опазването на околната среда.

В 1. а клас гжа Милена Петкова представи иновативния урок по БЕЛБългарската азбука“. С помощта на образователната платформа LearningApps.org малките първокласници изпълниха упражнениятаГрупиране на думииРедът на азбуката“. В края на часа чрез онлайн тестМолбата на книгатав образователната платформаСмарТест.бгработиха върху упражнение за четене с разбиране. Децата усъвършенстваха и приложиха знанията си за българската азбука

Гжа Нина Тодорова представи бинарен урок за интегриране на знания, умения и компетенцииМатематически предизвикателствавъв 2. а клас. Учениците работиха върху математически предизвикателства, с помощта на които си припомниха табличното умножение и деление, научиха имената и постиженията на известни учени и записаха найважното от урока в електронното си портфолио. Работата с електронните образователни платформи Writereader и Dynamic Classroom помага на второкласниците да развият своето критично мислене. Дава възможност за разширяване компетентностите им, на техните езикови и комуникативни умения. Подобрява се образователната среда чрез екипните задачи и STEM подход в образованието.

Учениците от 4. в клас с преподавател Станка Дулева работиха в клуб за занимания по интереси на темаАз и нумизматиката“. Основните цели бяха представянето на нумизматиката като наука, професията на нумизмата, финансова грамотност, развиване на дигиталната компетентност, уменията за работа в екип и презентационни умения. В часа бяха използвани мултимедийна презентация, изработена от учениците и учителя в Canva, брейнсторм и дидактични игриВ обувките на…“, работа в малки групи. Учениците създаваха собствен код за учебен робот и обясняваха кратката история на парите по схема, задаваха промпт на изкуствен интелект Copilot за реализиране на проект на монета и банкнота, решаваха викторина в Wordwall и подреждаха пъзели в Jugsaw Planet. Четвъртокласниците представиха свои проекти на монети и банкноти, използвайки 3 Д писалки, восъчни печати и др. материали

Гжа Даниела Цочева беше подготвила набор от 6 практикоприложни задачи за часа по математика на темаПравоъгълен триъгълник в ежедневиетов 7. а клас. След като решиха задачите, всеки отбор провери и точкува верните решения на конкурентен отбор. В края на часа по зададени и обявени критерии отборите бяха класирани. Целта на иновативния урок беше да разшири знанията и уменията за приложните задачи от правоъгълен триъгълник, материал за 6. и 7. класНВО и да подготви учениците за реалния живот.

Децата от ГЦОУД от 2. а клас с преподавател Магдалена Цанкова в час за занимания по интереси работиха по тематаПролетни празници, традиции и обичаи в България“. Чрез създадена учебна тетрадка в Мозабук бяха представени пролетните празници в България. За всеки празник учениците пресъздадоха сценки от различни обичаи, представиха своите проекти и изработени изделия в часовете за занимания по интереси.

Гжа Кръстина Георгиева и учениците от ГЦОУД от 3. б клас представиха темата: „Да пазим природата чиста“. Третокласниците изброиха човешките дейности, които замърсяват и опазват природата. Запознаха се с рециклирането и как да събират разделно отпадъци. В края на занятието изработиха хвърчило от отпадъчни материали.

Дейностите по обмен по НПИновации в действиеще продължат с гостуването на ОУВасил Левски“ – Ловеч и ОУПроф. Димитър Димов“ – Ловеч в град Варна в началото на месец юни.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402857665913274&id=100085671306255