Към лентата с инструменти

Информация за програмата:  https://web.mon.bg/bg/101238

Модул 1 „Организиране и провеждане на национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“