Към лентата с инструменти

  • Считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. – присъствен учебен процес за учениците от I до IV клас.
  • Присъственото обучение се осъществява по утвърденото седмично разписание и график за 2. учебен срок.

 

  • Учениците от V, VI и VII клас ще се обучават присъствено на ротационен принцип.
  • Считано за дните 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г.:

– присъственият учебен процес за учениците от V клас.

– ОРЕС – учениците от VI и VII клас

  • Считано от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.:

– присъственият учебен процес за учениците от V и VI клас.

ОРЕС – учениците от VII клас

  • Считано от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.:

– присъственият учебен процес за учениците от VI и VII клас.

– ОРЕС – учениците от V клас

1. ГРАФИК на часовете за I – VII клас за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

2. Дневен график за ОРЕС – от 01.05. до 31.05.2021 г.

3. Седмично разписание в период на ОРЕС за 5 клас – от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

4. Седмично разписание в период на ОРЕС за 6 клас – на 05.05. и 07.05.21 г.

5. Седмично разписание в период на ОРЕС за 7 клас – 05.05. и 07.05. и от 10.05.. до 14.05.2021 г

6.1. Седмично разписание на I а и I б клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – присъствено

6.2. Седмично разписание на II а, II б и II в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – присъствено

6.3. Седмично разписание на III а, III б и III в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – присъствено

6.4. Седмично разписание на IV а, IV б и IV в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – присъствено

6.5. Седмично разписание на V а и V б клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – в период на присъствено обучение

6.6. Седмично разписание на VI а, VI б и VI в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – в период на присъствено обучение

6.7. Седмично разписание на VII а, VII б и VII в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – в период на присъствено обучение