Олимпиади и състезания

ПРОТОКОЛ с резултати по класове от НМС Европейско кенгуру – учебна 2023 – 2024 г.

1. Протокол-явили-се-и-резултати-от-общински-кръг-на-НО-ЗНАМ-и-МОГА-за-ученици-от-IV-клас-2023-2024-г.

2. Протокол-класирани-и-резултати-от-общински-кръг-на-НО-ЗНАМ-и-МОГА-за-ученици-от-IV-клас-2023-2024-г.

1. Протокол явили се и резултати от общински кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА за ученици от IV и V-VII клас 2023/24 г.

2. Протокол класирани за областен кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА за ученици от IV и V – VII клас 2023/24 г.

Заповед № РД09-2049 от 28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебнат

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023-2024 година – публ. 12.09.2023 г.

Национален спортен календар на МОН за учебната 2023-2024 година, утвърден със Заповед № РД09-2044 от 28.08.2022 г. на министъра на образованиет

Към лентата с инструменти