Еразъм +

ОУ „Проф. Димитър Димов“ е първото в областта, което стартира проект по Секторна програма „Коменски”, „Обучение през целия живот”.  От 2007 г. до днес са реализирани вече 7 такива проекта.

„Teaching and Learning Through Photography Art“ е вторият проект на нашето училище по програма Еразъм+ „Партньорства за училищен обмен“ – КА229 с продължителност 24 месеца (2018 – 2020 г.)

Координатор на проекта е Гърция.

Партньори: Алмирос (Гърция), Фога, (Италия), Ла Фортуна (Испания), Сен Совьор де Монтагю, (Франция), Гулбитис (Латвия) и Ла Коруня (Испания)

Чувстваме се много горди от факта, че осъществихме проект с добре разработени и добре организирани дейности, с конкретни цели и задачи. Успяхме да научим повече един за друг и да установим отношения на уважение и доверие помежду си. Ние вярваме, че учениците получиха възможности да изследват и учат чрез изкуството на фотографията. То не е предназначено да се разглежда като задължително обучение. Поради тази причина, като партньори, ние искахме да се възползваме от този проект, за да засилим и насърчим обучението, което помага на децата да разбират и уважават националната история, култура на техните връстници и начин на живот.

https://vimeo.com/508136604

https://www.artsteps.com/view/606ad5c31accb0700b1a98a6

2015 – 2017 г..

Партньори:

България, Турция, Италия, Полша и Португалия

2013 – 2015 г..

Партньори:

България, Испания, Турция, Гърция, Италия, Ирландия, Франция, Полша

2010 – 2012 г..

Партньори:

България, Румъния, Испания, Люксембург, Чехия, Турция, Естония, Кипър

2008 – 2010 г..

Партньори:

България, Румъния, Полша, Англия, Словакия

2007 – 2009 г..

Партньори:

България, Турция, Испания, Полша

Към лентата с инструменти