Еразъм +

ОУ „Проф. Димитър Димов“ е първото в областта, което стартира проект по Секторна програма „Коменски”, „Обучение през целия живот”.  От 2007 г. до днес са реализирани вече 7 такива проекта.

2018 – 2020 г.

Партньори:

Алмирос (Гърция), Фога, (Италия), Ла Фортуна (Испания), Сен Совьор де Монтагю, (Франция), Гулбитис (Латвия) и Ла Коруня (Испания)

2015 – 2017 г..

Партньори:

България, Турция, Италия, Полша и Португалия

2013 – 2015 г..

Партньори:

България, Испания, Турция, Гърция, Италия, Ирландия, Франция, Полша

2010 – 2012 г..

Партньори:

България, Румъния, Испания, Люксембург, Чехия, Турция, Естония, Кипър

2008 – 2010 г..

Партньори:

България, Румъния, Полша, Англия, Словакия

2007 – 2009 г..

Партньори:

България, Турция, Испания, Полша

Към лентата с инструменти