Към лентата с инструменти

  • За участие в областния кръг не се допускат ученици, които са получили по-малко от 30 точки.
  • В областния кръг участват учениците, класирани на първо, второ и трето място в общинския кръг на олимпиадата.