Към лентата с инструменти

1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено обучение на учениците от VII клас;

2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено обучение на учениците от V клас;

3. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено обучение на учениците от VI клас.

Присъственото обучение се осъществява по утвърден график и седмично разписание за II срок.

ГРАФИК за класовете, които остават да се обучават в електронна среда