Колектив

Ръководство

Любомир Стоянов Христов  

 директор на ОУ „Проф. Димитър Димов“

Веска Илиева Колева  –  заместник-директор по   учебната дейност – ЗДУД

Светлана Никифорова Върбанова –заместник-директор по учебно-творческа дейност 

Административен персонал

Рени Михайлова Габова – главен счетоводител

Милена Йорданова Христова – технически секретар

Педагогически персонал

Емилия Милчева Банева – логопед/ ресурсен учител

Десислава Георгиева Дочева – педагогически съветник

Антоанета Аврамова – Давидова – Ръководител на направление ИКТ

Учители начален етап

Веска Илиева Колева – учител I-IV клас, ЗДУД

Анна Петрова Иванова  – старши учител I-IV клас

Марияна Милчева Димитрова – старши учител I-IV клас

Виолета Иванова Бончева – старши учител I-IV клас

Поля Костова Крачунова – старши учител I-IV клас

Румяна Христова Петрова – старши учител I-IV клас

Анелия Стоянова Шопова – старши учител I-IV клас

Вергиния Атанасова Христова – старши учител I-IV клас

Наталия Радионова Пеева – старши учител I-IV клас

Даринка Николова Чакърова – старши учител I-IV клас

Тонка Иванова Панова – старши учител I-IV клас

Иван Петров Банев – старши учител I-IV клас

Кремена Пиринова Рускова – старши учител I-IV клас; английски език в НЕ

Учители начален етап ГЦОУД

Боряна Асенова Линкова – Докова – старши учител в ГЦОУД I-IV клас

Детелина Иванова Христова  – старши учител в ГЦОУД I-IV клас

Румяна Борисова Якимова – старши учител в ГЦОУД I-IV клас

Поля Сандева Гачева – старши учител в ГЦОУД I-IV клас

Нели Димитрова Тодорова – старши учител в ГЦОУД I-IV клас

Милена Иванова Иванова – старши учител в ГЦОУД I-IV клас

Учители прогимназиален етап

Павлина Братванова – старши учител V-VII клас по БЕЛ

Светлана Маринова – старши учител V-VII клас по БЕЛ

Гергана Добрева – старши учител V-VII клас по английски език

Румяна Пеева – старши учител V-VII клас по БЕЛ и английски език

Пенка Йотова – старши учител V-VII клас по ИТ и математика

Илиана Стоянова – старши учител V-VII клас по математика

Ралица Кръстева – старши учител V-VII клас по химия и физика

Боряна Костадинова – старши учител V-VII клас по биология

Владимир Шахънски – старши учител V-VII клас по история и география

Стефка Лалева – старши учител V-VII клас по история и труд и техника

Росица Тодорова – старши учител V-VII клас по изобразително изкуство

Дочо Димитров Михов – старши учител V-VII клас по физическо възпитание и спорт

Мирослав Стоянов – старши учител V-VII клас по музика

Иван Маргаритов Недков – старши учител в ЦДО V-VII клас

Непедагогически персонал

Пламен Илиев – портиер

Веселин Николов – портиер

Пламен Петков – огняр, майстор-поддръжка

Тодор Христов – майстор-поддръжка

Теодора Борисова – хигиенист

Невяна Ненчева – хигиенист

Румяна Георгиева – хигиенист

Валя Георгиева – хигиенист

Медицинско лице

Светла Петкова – фелдшер

Към лентата с инструменти