Контакти

Основно училище „Проф. Димитър Димов”

Адрес: 

5500 гр. Ловеч

ж.к. „Младост“

 ул. „Акад. Урумов“ №4

Директор: Любомир Христов

Телефони за контакт: 

0879 596 764 – директор; 

0879 384 080; 088 599 0874 – зам.-директор УД; 

0879 596 767 – зам.-директор УТД; 

0876 031 555 – гл. счетоводител;

068/604 367 – канцелария;

E-mail: info-1100336@edu.mon.bg

Към лентата с инструменти