Към лентата с инструменти

Уважаеми родители,

Родителските срещи за I и V клас ще се проведат както следва:

I клас – 05.09.2023 година от 18:00 часа

V клас – 11.09.2023 година от 18:00 часа