Училищни изяви

Лого научилището, изработено от Калоян Ценов – 5б клас 

 

Из живота на 4б клас

4б Изяви     

4б Екскурзии   

4б Грамоти    

Из живота на 3 клас

Седмица на четенето  

Из живота на 1а клас

     

    

 

Из живота на 5а клас 

Мартин , спечелил … място – музикални състезания „Гласът на музиката“, национално ниво 

 

 

Към лентата с инструменти