Към лентата с инструменти

  • Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. се възобновява присъственият учебен процес за учениците от I до IV клас.
  • Присъственото обучение се осъществява по утвърденото седмично разписание и график за 2. учебен срок.

 

  • Учениците от V, VI и VII клас ще се обучават присъствено на ротационен принцип.
  • Считано от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.:

– присъствен учебен процес за учениците от VII клас.

ОРЕС – учениците от V и VI клас

  • Считано от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.:

– присъствен учебен процес за учениците от V клас.

ОРЕС – учениците от VI и VII клас

1. ГРАФИК на часовете за I – VII клас за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

1.1. ГРАФИК на часовете за I – VII клас за периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.

2. Дневен график за ОРЕС – от 12.04. до 23.04.2021 г.

2.1. Дневен график за ОРЕС – от 26.04. до 29.04.2021 г.

3. Седмично разписание в период на ОРЕС за 5 и 6 клас – 12.04. – 23.04.21 г.

4. Седмично разписание в период на ОРЕС за 6 и 7 клас – 26.04. – 29.04.21 г.

5.1. Седмично разписание на I а и I б клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – присъствено

5.2. Седмично разписание на II а, II б и II в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – присъствено

5.3. Седмично разписание на III а, III б и III в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – присъствено

5.4. Седмично разписание на IV а, IV б и IV в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – присъствено

6.1. Седмично разписание на V а и V б клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – в период на присъствено обучение

6.2. Седмично разписание на VI а, VI б и VI в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – в период на присъствено обучение

6.3. Седмично разписание на VII а, VII б и VII в клас, II срок на учебната 2020 – 2021 г. – в период на присъствено обучение