СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за V-VII КЛАС – I срок на учебна 2023-2024 г.

14/09/2023 By admin4uaG

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за I – IV КЛАС – I срок на учебна 2023 – 2024 г.

14/09/2023 By admin4uaG

Уважаеми родители, Родителските срещи за I и V клас ще се проведат както следва: I клас – 05.09.2023 година от 18:00 часа V клас – 11.09.2023 година от 18:00 часа

01/09/2023 By admin4uaG

1. Протокол – явили се и резултати на учениците от общински кръг на НО Знам и мога 2023 г. 2. Протокол – класирани за областен кръг на НО Знам и мога и техните резултати 2023 г. За участие в областния кръг не се допускат ученици, които са получили по-малко от 30 точки. В областния кръг […]

06/02/2023 By admin4uaG

ССЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – V – VII клас – II срок – 2022 – 2023 г.

01/02/2023 By admin4uaG

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – I – IV клас – II срок – 2022 – 2023 г.

01/02/2023 By admin4uaG

ОКИ към 31.12.2022г 03_2022 06_2022 09_2022 Бюджет 2022

31/01/2023 By admin4uaG

03_2021 06_2021 30.09.2021г. отчет към 31.12.2021г. Бюджет 2021 

31/01/2023 By admin4uaG

отчет към 31.03.2020 отчет-30.06.2020  отчет-30.09.2020  отчет – 31.12.2020 БЮДЖЕТ

31/01/2023 By admin4uaG
Към лентата с инструменти