Uncategorized

1. ГРАФИК на часовете за I – VII клас за периода 21.10 -29.10.2021 година Седмично разписание на I а и I б клас в период на ОЕСР – 21.10. – 29.10.2021 г. Седмично разписание на II а и II б клас в период на ОЕСР – 21.10. – 29.10.2021 г. Седмично разписание на III а, […]

21/10/2021 By admin4uaG

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ – V – VII  клас – 2021-2022  г.

20/09/2021 By admin4uaG

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ – I – IV клас – 2021 – 2022 г.

20/09/2021 By admin4uaG

Считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. – присъствен учебен процес за учениците от I до IV клас. Присъственото обучение се осъществява по утвърденото седмично разписание и график за 2. учебен срок.   Учениците от V, VI и VII клас ще се обучават присъствено на ротационен принцип. Считано за дните 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г.: […]

02/05/2021 By admin4uaG

Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. се възобновява присъственият учебен процес за учениците от I до IV клас. Присъственото обучение се осъществява по утвърденото седмично разписание и график за 2. учебен срок.   Учениците от V, VI и VII клас ще се обучават присъствено на ротационен принцип. Считано от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.: […]

11/04/2021 By admin4uaG

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ – РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

25/03/2021 By admin4uaG

1. ГРАФИК на часовете за I – VII клас за периода 22.03 – 31.03.2021 година Седм. разписание и график на V а и V б клас в период на ОРЕС – 22.03. – 31.03.2021 г. Седм. разписание и график на VI а, VI б и VI в клас в период на ОРЕС – 22.03. – […]

20/03/2021 By admin4uaG

Отговори-от-математическото-състезание-Европейско-кенгуру-18.-март-2021-г.

18/03/2021 By admin4uaG

Уважаеми родители и ученици, Уведомяваме Ви, че Националното математическо състезание „Европейското кенгуру“ ще се проведе на 18.03.2021 г. само за учениците от I до IV клас. Ще бъде създадена необходимата организация за провеждане на състезанието при спазване на всички противоепидемични мерки. За учениците от V, VI и VII клас състезанието ще се проведе на 15.04.2021 […]

16/03/2021 By admin4uaG

1. ГРАФИК на часовете за I – VII клас за периода 04.02 – 17.03.2021 година 2. Дневен график-2020 – 2021 – ОРЕС – от 17.03 – 02.04.21 г. Седм. разписание и график на V а и V б клас в период на ОРЕС Седм. разписание и график на VI а, VI б и VI в […]

16/03/2021 By admin4uaG
Към лентата с инструменти