Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и училището

03/09/2020 By admin4uaG

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина и училището

02.09.2020

Министерството на образованието и науката си партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел в изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците.
1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция, ;Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет 

https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet_DAZD2020.pdf

  1. За сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  2. Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители” 

Готови ли сте за учебната година – 12 идеи за родители в Ковид криза

https://drive.google.com/flle/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Към лентата с инструменти