Author: admin4uaG

ССЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – V – VII клас – II срок – 2022 – 2023 г.

01/02/2023 By admin4uaG

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – I – IV клас – II срок – 2022 – 2023 г.

01/02/2023 By admin4uaG

към 31.03.2023 г. към 30.06.2023 г. към 30.09.2023 г. към 31.12.2023 г. Бюджет 2023 г.

31/01/2023 By admin4uaG

ОКИ към 31.12.2022г 03_2022 06_2022 09_2022 Бюджет 2022

31/01/2023 By admin4uaG

03_2021 06_2021 30.09.2021г. отчет към 31.12.2021г. Бюджет 2021 

31/01/2023 By admin4uaG

отчет към 31.03.2020 отчет-30.06.2020  отчет-30.09.2020  отчет – 31.12.2020 БЮДЖЕТ

31/01/2023 By admin4uaG

03_2019 06_2019 09_2019 12_2019 Бюджет

31/01/2023 By admin4uaG

budget2018 03_2018 06_2018 09_2018 12_2018 

31/01/2023 By admin4uaG

budget2017 03_2017 06_2017  09_2017 12_2017

31/01/2023 By admin4uaG
Към лентата с инструменти